logo-60-trans

JUDO V SLOVENIJI


Judo postaja v Slovenji zmeraj popularnejši šport. Prisoten je v šolskih in prostovoljnih šolskih dejavnostih v osnovni šoli, srednji šoli, na Univerzi, v vojski, policiji. Nekatere države v Evropi in Svetu ga imajo vključenega v redni program športne vzgoje ali kot poseben predmet (Japonska, Francija). Kot preverjen sistem psihofizične vzgoje in izobraževanja ima judo kot osnovni cilj pripeljati človeka preko svojih metod in sistema v stanje optimalne telesne in psihične zrelosti. V telesnem kontaktu je cilj juda, da se groba sila nasprotnika premaga s popuščanjem, hitrostjo in spretnostjo.

Judo v slovenskem in mednarodnem prostoru Svetovna judo federacija (IJF) združuje danes 188 nacionalnih judo zvez ob šestih pridruženih članicah. Število registriranih tekmovalcev, sodnikov in funkcionarjev uvršča judo po številčnosti na tretje mesto med svetovnimi federacijami.

Evropska judo federacija (EJU) združuje 47 članic, med katerimi je tudi Slovenska judo zveza. Evropska judo federacija je vodilna kontinentalna judo sila, v okviru katere se letno organizirajo tekem za svetovni pokal. Na največjih svetovnih tekmovanjih (OI, SP) osvajajo evropski judoisti vedno okrog polovice vseh kolajn.


V te razvojne trende se je v zadnjem času uspešno vključila tudi Slovenska judo zveza s programi na področju športa mladih, množičnosti in selekcijsko vrhunskega športa .Med temi programi velja izpostaviti projekt "Judo v osnovne in srednje šole " ter projekt izobraževanja varnostnih služb Republike Slovenije.

Slovenski judo beleži v svetovnem merilu številne odlične rezultate, kar mu daje posebno težo v slovenskem prostoru. Z kvalitetnim delom ter organiziranostjo in uvrstitvijo juda v prvo skupino športov v Sloveniji so storjeni odločilni koraki za dosego zastavljenih ciljev srednjeročnega programa Slovenske judo zveze.